Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

O firmie


Właściciel firmy
Właściciel firmy

 

Biuro Ochrony JAGUAR- Roksana Pietras powstało w 2006 r.

Biuro Ochrony JAGUAR Sp.z o.o powstało w 2016 r.

Przedmiotem naszej działalności jest głównie świadczenie usług w zakresie:

 prowadzenia kursów :

,,Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,, 

,,Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego,,

,,Kurs DETEKTYWA,,

prowadzenia szkoleń : 

- Członka służby informacyjnej

- Członka służby porządkowej

- Kierownika d/s zabezpieczenia imprez masowych

   - STEWARDING

                                     ochrony fizycznej osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, zabezpieczenia imprez masowych.


   Działalność prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami o działalności gospodarczej, oraz w oparciu o przepisy ustawy o ochronie osób i mienia .

 

 Działamy na podstawie:

  •  Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 13916/2006
  •  Koncesji MSWiA nr L-0226/06Koncesji MSWiA nr L-0321/16
  •  Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych ,                      Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim nr SOW.4320-0072/2007
  •  Wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy        w Katowicach   pod nr ewidencyjnym 2.24/00229/2006

 


   Celem kursów kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest jak najlepsze przygotowanie pracownika zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ustawy z dnia: 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 poz. 740).


  Oferowane przez nas szkolenia kierowane są dla osób, które na co dzień uczestniczą w przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem, jak również dla osób które w przyszłości wiążą swoją pracą w ochronie. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony jest ważnym elementem polityki bezpieczeństwa każdego systemu ochrony.


  Wyszkoliliśmy licznych pracowników ochrony i kadrę kierowniczą koncesjonowanych przez MSWiA agencji ochrony osób i mienia. Cieszymy się blisko 90% zdawalnością egzaminów przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 
  Organizujemy kursy na terenie województwa śląskiego. Kursy prowadzone są w systemie weekendowym , jak również stacjonarnym. Zajęcia odbywają się we własnych salach wykładowych lub bezpośrednio u Naszych klientów. Przyjazna atmosfera sprawia, że zarówno wykładowcom, pracownikom administracji, jak również słuchaczom pracuje się i uczy bardzo dobrze.


   Zapewniamy najwyższej jakości kadrę instruktorów. Nasi pracownicy to osoby , które czynnie szkolą , trenują przyszłych pracowników ochrony, Nasi wykładowcy legitymują się wieloletnia pracą w Policji.


  Uprzejmie informujemy, że słuchacze kursów otrzymują: świadectwa potwierdzające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 731).


   Należy podkreślić, że w ramach kursu odbywa się szkolenie z organizacji zabezpieczenia imprez masowych, które kończy się uzyskaniem zaświadczenia uprawniającego do pracy w charakterze członka służb informacyjnych lub porządkowych.


   Współpracujemy z Urzędami Pracy w całym województwie śląskim oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 

Jesteśmy członkiem IZBY GOSPODARCZEJ w Wodzisławiu Śląskim - www.ig.wodzislaw.pl

 

[pobierz] 0.1 MB d19970740lj

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

[pobierz] 1.0 MB wzor-wniosku-o-wpis-na-liste-kwalifikowanych-praco

 Wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej